Akupunktur er en 5000 år gammel kinesisk behandlingsform, som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode uten bivirkninger. I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av de vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse.

Det er forskjellige faktorer som påvirker gjennomstrømningen av qi (energi), blant annet ubalanse mellom aktivitet og hvile, varme og kulde, ugunstig kosthold, ubearbeidede følelser og emosjonell belastning. Sykdom eller smerte kan inntreffe ved slike ubalanser.

Hensikten ved å bruke nåler eller andre metoder som for eksempel kopping og moxa, er å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen. På denne måten gir behandlingen næring til de vitale organene og beskytter kroppen mot ytre, helseskadelige faktorer. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.